WSF logo

Nadezda Vasilyevna Kyzhelnaya
( Надежда Васильевна Кужельная )

Nadezda Kyzhelnaya

Born: 6 November 1962, Alekseyevskaya, Alexvoskova, Russia

Nationality: Russian

Died:

Group: Energia Engineer Group 12 (1 April 1994)

Status: Retired


 


Page last modified: 20 August 2017 17:03:43.