WSF logo

Nadezda Vasilyevna Kyzhelnaya

N Kyzhelnaya

Born: 6 November 1962, Alekseyevskaya, Alexvoskova, Russia

Nationality: Russian

Died:

Group: Energia Engineer Group 12 (1 April 1994)

Status: Retired

 


Page last modified: 03 July 2017 19:52:37.