WSF logo

shenzhou12

Shenzhou 12

Crew:
    Nie Hai-sheng [3], Commander
    Tang Hong-bo [1]
    Liu Bu-ming [2]

Backup:
    Zhai Zhi-gang
    Wang Ya-ping
    Ye Guang-fu

Launch:
    Date: 17 June 2021
    Time: 01:22:27 UTC

Landing:
    Date: 17 September 2021
    Time: 05:34:00 UTC
    Location: 42° 37.7' N, 100° 4.5' E

Duration: 92 days, 4 hours, 11 minutes, 33 seconds

Shenzhou 12 was docked with Tiangong Tianhe core module from 1 June 2021, at 10:48 UTC until 16 Sept 2021, 00:56 UTC.

crew
Crew

 


Page last modified: 20 June 2022 17:04:22.