WSF logo

shenzhou9

ShenZhou 9

Crew:
    Jing Hai-peng [2], Commander
    Liu Wang [1]
    Liu Yang [1]

Backup:
    Nie Hai-sheng
    Zhang Xiao-guang
    Wang Ya-ping

Launch:
    Date: 16 June 2012
    Time: 10:37:24 UTC

Landing:
    Date: 29 June 2012
    Time: 02:01:16 UTC
    Location: 42° 15.8' N, 111° 16.7' E

Duration: 12 days, 15 hours, 23 minutes, 52 seconds

Orbits: 198

ShenZhou 9 carried three yuhangyuans in the first piloted docking with the TianGong 1 space station. Liu Yang is the first female yuhangyuan to fly in space.

crew
Crew

 


Page last modified: 20 June 2022 17:04:21.